SK "Boule" pateicās visiem, kuru atbalsts ir sekmējis kluba attīstību:

Ropažu novada pašvaldībai (par finansiālo atbalstu),

Jānim Grigaļūnam (par doto iespēju spēlēt ziemas apstākļos),

Mārim Lindbergam (par neizsmeļamo iniciatīvu un aktivitāti),

Aivaram Zvirbulim (par palīdzību SK "Boule" petanka laukumu izbūvē),

Eināram Lielmanim (par kluba mājas lapas izveidi un tehnisko nodrošinājumu),

Kristīnei Plūksnai (par kluba mājas lapas māksliniecisko noformējumu),

Raivim Struncēnam (par uzņemtajām videofilmām)

Valgas Petanka klubam (personīgi Tiit Kattai par skološanu, draudzību un petanka attīstības sekmēšanu Latvijā),

Šauļu petanka klubam (personīgi Remigijus Bielskis par pārrobežu sadarbību un pozitīvo attieksmi),

Võru sporta klubam Küti (personīgi Helkiv Labbi par  petanka attīstības sekmēšanu Latvijā),

Zvērinātu advokātu birojam "U.Grūbe&A.Strautiņš" (par juridisko atbalstu),

Nodibinājumam "Rietumu Bankas labdarības fonds",

Evitai Eglājai - Ropažu novada sporta dzīves vadītājai,

SIA "Valgund" kolektīvam (par ziedojumiem),

SIA "S.O.S. projekti" (personīgi Dainim Slišānam),

SIA "Awaeds & Medal Studio" (personīgi Ingai Dukai),

SIA "MixArt" (par atbalstu balvu noformēšanā un izgatavošanā),

Inesei Rendeniecei (par FIPJP noteikumu latviskošanu),

Guntai Rauzai (par nesavtīgu  finanšu atskaišu kārtošanu),

visiem fotogrāfiju un videomateriālu īpašniekiem par dāsnumu,

kluba biedriem par visu labo.