Kroketa noteikumi

Golfa kroketa noteikumi

Šie ir Golfa kroketa noteikumi saīsinātā, vispārīgā veidā. Oficiālos Golfa kroketa noteikumus (angļu valodā) jūs varat atrast Pasaules kroketa federācijas mājas lapā www.wcfcroquet.org, vai arī lejuplādēt, lietojot saiti šīs lapas apakšā.

Spēles norise

Spēle notiek starp divām komandām, kuras katra spēlē ar divām bumbām: melnā un zilā pret dzelteno un sarkano. Ir iespējams spēlēt vienspēli (katrā komandā pa vienam spēlētājam, kurš izpilda sitienus pārmaiņus pa abām savas komandas bumbām) vai dubultspēli (divi pret divi, katram spēlētājam ir viena bumba). Sitieni pa bumbām visas spēles gaitā tiek izdarīti stingri noteiktā secībā: zilā, sarkanā, melnā un dzeltenā bumba. Atšķirībā no asociācijas kroketa, golfa kroketā nepastāv nekādi bonusa sitieni. Visi spēlētāji sākotnēji cenšas iziet pirmos vārtiņus. Tiklīdz kāda no bumbām ir izgājusi pirmos vārtiņus, komandai tiek ieskaitīts punkts un spēle turpinās uz otrajiem vārtiņiem utt. (skat. zīmējumu). Spēle beidzas tiklīdz viena no komandām ir guvusi 7 punktus. Ja pēc 12.vārtiņu iziešanas rezultāts ir 6:6, tiek spēlēts atkal uz 3.vārtiņiem, kuri tad ir izšķirošie.Spēles sākumā tiek izlozētas bumbu krāsas. Katrs spēlētājs izvēlas vienu āmuru. Spēles laikā bumbas un āmurus mainīt nedrīkst. Pirmais spēli uzsāk spēlētājs, kuram ir zilā bumba, pēc tam sit sarkanās bumbas īpašnieks, tad melnās un kā pēdējais sit tas, kurš ir izvēlējies dzelteno bumbu. Sākumā bumba tiek novietota 1 jarda (91,4 cm) sektorā pie laukuma IV stūra.

Gājiena izdarīšana

Golfa kroketā gājiens sastāv no viena sitiena, lai izsistu bumbu cauri vārtiņiem vai pietuvotos tiem. Sitiens skaitās izdarīts, ja sitējs ar savu āmuru ir pieskāries kādai no bumbām, liekot tai izkustēties no vietas, vai arī izdarījis kādu kļūdu.Kad pēc izdarīta sitiena visas bumbas ir apstājušās, tās, kuras ir atstājušas laukuma robežas, tiek novietotas uz laukuma robežas tajās vietās, kur tās šķērsojušas robežu.Ja bumba uz laukuma robežas traucē izdarīt sitienu pa kādu citu bumbu, to uz sitiena laiku drīkst noņemt. Tāpat, ja ārpus laukuma šķēršļi traucē izdarīt sitienu par bumbu uz robežas, to atļauts pārvietot uz laukuma iekšpusi par minimālu attālumu, kurš atļauj izdarīt netraucētu sitienu.Ir atļauts izdarīt sitienu ar bumbas palēcienu, ja vien ar to netiek bojāts spēles laukums.Nav atļauts izlaist gājienu.

Punkta gūšana

Spēlētājs var iegūt punktu, pareizi izsitot bumbu cauri pareizajiem vārtiņiem. Ir iespējams iegūt 2 punktus ar vienu sitienu, ja izdodas ar vienu sitienu izsist bumbu cauri diviem pēc kārtas stāvošiem vārtiņiem. Ja spēlētāji lieto krāsainos knaģus, tad, pēc bumbas izsišanas cauri vārtiņiem, pie tiem tiek piestiprināts tās komandas knaģis, kura guvusi punktu.Kā pareizi noteikt vai bumba ir izsista cauri vārtiņiem?Vislabāk to var pārbaudīt, pieejot klāt vārtiņiem un skatoties no augšas uz vārtiņu augšējo malu, vai arī uzmanīgi slidinot āmura galvu gar vārtiņu plakni.I : bumba vēl nav sākusi šķērsot vārtiņus. II : bumba ir sākusi šķērsot vārtiņus.III : bumba vēl nav šķērsojusi vārtiņus.IV : bumba ir šķērsojusi vārtiņus.Punkts tiek ieskaitīts, ja bumba pēc sitiena atrodas pozīcijā IV vai tālāk aiz vārtiņiem. Ja sitiena rezultātā vārtiņus šķērso vairāk kā viena bumba, punktu gūst tā bumba, kura pirms sitiena ir bijusi tuvāk vārtiņiem.

Sitiens uz nākamajiem vārtiņiem

Ir atļauts sist bumbu uz nākamajiem vārtiņiem, pirms vēl ir šķērsoti kārtējie vārtiņi, taču ne tālāk par pusceļu līdz tiem. Ja kārtējo vārtiņu šķērsošanas brīdī kāda no bumbām atrodas tālāk par pusceļa līniju (halfway line), pretiniekam pēc savas izvēles ir tiesības to novietot uz viena no diviem soda laukumiem (penalty spot) (zīmējumā punkti S). Izņēmums ir gadījumi, ja bumba ir šķērsojusi pusceļa līniju pieskaroties pretinieka bumbai, vai pretinieka sitiena rezultātā. Pusceļa līnijas ir attēlotas diagrammā. Ja nākamie ir 7. vārtiņi, pusceļa līnija ir AA, ja nākamie ir 3. vai 9. vārtiņi, tad pusceļa līnija ir BB, ja nākamie ir 5. vai 11. vārtiņi, tad pusceļa līnija ir CC, visos pārējos gadījumos pusceļa līnija ir SS.

Kļūdas

Šeit minētas tikai tipiskākās no iespējamām kļūdām, pilns to uzskaitījums minēts oficiālajos noteikumos.Ja tiek izdarīta kļūda, kļūdas rezultātā pārvietotās bumbas pēc pretinieka izvēles var tikt vai nu atliktas atpakaļ iepriekšējās vietās, vai arī atstātas tur, kur tās apstājušās. Punkts, kas gūts ar kļūdu, netiek ieskaitīts.Spēlētājs ir izdarījis kļūdu, ja tas sitiena laikā: pieskaras kādai no bumbām ar kādu sava ķermeņa daļu vai drēbēm;pieskaras ar āmuru kādai citai bumbai, izņemot to, pa kuru tiek izdarīts sitiens;pieskaras bumbai ar kādu citu āmura daļu, izņemot tā galvas gala virsmu;pieskaras ar āmuru bumbai vairāk kā vienu reizi, t.i. izdara t.s. dubultsitienu;pieskaras zemei ar rokām vai āmura kātu;pieskaras āmura galvai ar rokām;pieskaras ar āmura kātu savām kājām;pieskaras ar āmuru vārtiņiem;iespiež bumbu starp vārtiņu stieni un āmuru;stumj, bīda vai kā citādi pārvieto bumbu ar paņēmienu, ko nevar apzīmēt kā skaidru sitienu.Tāpat kļūda ir, ja jebkurš no spēlētājiem:pieskaras kustībā esošai bumbai ar jebkuru savu ķermeņa daļu, drēbēm vai āmuru;bojā laukumu vai inventāru.Šajā gadījumā kļūdu izdarījušam spēlētājam jāizlaiž viens gājiens.

Dažādi

Dubultspēles gadījumā vienas komandas spēlētājiem pirms sitiena izdarīšanas ir atļauts konsultēties par spēles taktiku, sitiena virzienu un stiprumu. Sitiena izdarīšanas brīdī partneris nedrīkst nekādā veidā ietekmēt sitēja kustības.Spēlētāja pienākums ir pēc pretinieka lūguma informēt viņu par spēles rezultātu, par to, kurai bumbai ir kārta, kā arī uz kuriem vārtiņiem jāizdara sitiens.

Spēle ar handikapu

Oficiālos turnīros nereti mēdz pielietot tā saucamo handikapa sistēmu, kuras pamatā ir princips, kad vājākie spēlētāji spēles gaitā saņem tiesības uz zināmu skaitu papildus gājieniem atkarībā no atšķirības meistarībā, kas tādējādi izlīdzina spēkus laukumā. Šīs sistēmas izmantošanai ir nepieciešama spēlētāju reitingu tabula.

Variācijas

Spēlējot draugu lokā, drīkst variēt noteikumus, protams, iepriekš par tiem vienojoties. Piemēram, var spēlēt individuāli, kad katram no 2 – 6 spēlētājiem ir sava bumba. Tāpat var spēlēt divās komandās pa 3 spēlētājiem katrā, vai trijās komandās pa 2 spēlētājiem katrā komandā.Divu komandu spēlē viena komanda izmanto sarkano, dzelteno un oranžo bumbu, bet otra – zilo, zaļo un melno bumbu.Trīs komandu spēlē viena komanda izmanto sarkano un dzelteno bumbu, otra komanda izmanto zilo un melno bumbu, bet trešā komanda izmanto oranžo un zaļo bumbu.