METIENU TEHNIKA

Pareizs bumbas satvēriens

Zīmējums no http://boulesartistes.org.au

“Pielicēji” (pointeri).

Pointeru galvenais uzdevums piemest bumbu komandas kapteiņa norādītajā vietā.

Metienu veidi:

Pieripināšana (ROLL)

Bumba metiena brīdī piezemējas mazāk, nekā 3m attālumā no metiena apļa. Pēc piezemēšanās bumba ripo pa laukuma virsmu, līdz apstājas pie mērķa.

Zemā parabola (SOFT-LOB)

Bumba tiek izmesta nelielā augstumā tā, lai trajektorija gaisā veidotu nelielu līkni. Bumba piezemējas pusceļā starp iemetiena apli un mērķi. Šis ir pats populārakais metiens. Jo augstāka izvēlēta bumbas trajektorija, jo mazāku attālumu pēc piezemēšanās tā noripos.

Augstā parabola (HIGH-LOB)

Augsts metiens, bumba piezemējas gandrīz vertikāli 2 m attālumā no mērķa. Šis ir sarežģīts metiens, kas prasa labu koordināciju un acumēru.

 

“Izsitēji” (šuteri).

Šuteru uzdevums ir izsist pretinieka bumbu pēc iespējas tālāk no mērķa.

Metienu veidi:

Tiešais trāpījums (SHOT ON THE IRON).

Katra šutera sapnis ir apmainīt vietam bumbas (carreau). Tas izdodas, ja tiek trāpīts pretinieka bumbas centrā, nepieskaroties zemei.

Šis ir pats sarežģītākais metiens un apliecinājums augstākajai meistarības pakāpei.

Daudzi spēlētāji bez pietiekama pamata mēdz aizrauties ar šādu metienu izpildi sacensību laikā, kaut arī tas atmaksājas tikai, ja spēlētāja precizitāte ir sasniegusi līmeni 9 no 10.

“Īsais” sitiens (SHORT SHOT).

Šis sitiens tiek izmantots visbiežāk, jo kļūdas iespējas ir nelielas. Bumba piezemējas 20–30 cm pirms pretinieka lodes, paripo pa laukumu un izsit pretinieka bumbu.

Izsišana ar pieripināšanu (GROUND SHOT).

Bumba pēc metiena ripo līdz sadursmei ar pretinieka bumbu pa laukuma virsmu.

Tehniski realizējams, bet mazefektīvs un nepopulārs metiens, kas piemērots galvenokārt ļoti labiem laukuma segumiem.

Izmantotas petanque.ru ilustrācijas.

Iegrieztās bumbas

Šo tehnisko paņēmienu petanka spēlētāji izmanto, lai ar savu bumbu apietu laukumā izvietotos šķēršļus. Parasti savas vai pretinieka bumbas.

Ja metiena brīdī plauksta tiek pagriezta pa labi (īkšķis “mākoņos”), tad izmestā bumba iegūst uz kreiso pusi vērstu rotācijas kustību.

Ja metiena brīdī plauksta tiek pagriezta pa kreisi (īkšķis “zemē”), tad izmestā bumba iegūst uz labo pusi vērstu rotācijas kustību.

Teiktais attiecas uz spēlētājiem, kuri met ar labo roku. Kreiļiem viss notiek otrādi.

Jāpievērš uzmanība arī kāju stāvoklim. Spēlētāja pēdas nedaudz jāpavērš uz vēlamo bumbas rotācijas virzienu.

 

 

Zīmējums no http://petanque.org/