Spēles taktika

Vispārīgi

Gan tehnikas slīpēšanā, gan taktikas izvēlē galvenā loma pieder spēlētajam. Komandu sacensībās katram sportistam ir jābūt gatavam veikt atšķirīgus uzdevumus. Pavisam savādāk tas notiek vienspēlēs, kur spēlētājiem vienlīdz labi jāprot “pielikt” un “izsist”. Dubultspēlēs viens no dalībniekiem parasti uzņemās “pielicēja” funkcijas, bet otrs koncentrējās uz pretinieka bumbu izsišanu.Trijnieku sacensībās parādās trešais spēlētajs, kuram ideālas komandas komplektācijas gadījumā jāuzņemās universālā spēletāja loma un atkarībā no spēles situācijas ir jāspēj gan “pielikt”, gan arī “izsist”. Protams šāds sadalījums nav dogma, speles gaitā viss iepriekš minētais var mainīties.

Ļoti būtisks taktikas faktors – pretinieka komandas spēles stila un katra spēlētaja varēšanas detalizēta analizē. Novērtējuma rezultāti ir jāizmanto tā lai realizētu, katra spēlētāja ideālo mērķi – izcīnīt uzvaru. Ko vajadzētu novērtēt? ...Iemīļoto kašoneta izspēles attālumu, specializāciju (pielicējs vai izsitējs), kreilis vai labrocis u.tml.

No taktiskā viedokļa, ideāla risinājuma gadījumā pretinieka komandai jāuzspiež savu spēles stilu: jāspēlē sev ērtā un pretiniekam nepatīkamā distancē, jāpanāk, ka pretinieka “izsitējam” jānodarbojās ar “ pielikšanu” un “pielicējam” otrādi (lielākas iespējas kļūdīties), “ripinātāju” iespēju ierobežošanai līnija (iemetiena aplis – kašonets) jābloķē ar aizsardzības bumbām.

Kašoneta izvēle. Pret komandu, kuras sastavā dominē “izsitēji” jācenšas spēlēt ar koka kašonetu. Sintetisko materiālu mērķa bumba ir elastīgāka un līdz ar to varam prognozēt, ka trāpījuma gadījumā viņa lidos tālāk un būs vieglāk izsitama ārpus iezīmētās teritorijas.

Kašoneta izspēlē attālumā, kurš ir neparocīgs pretiniekiem. Komandas kapteinis var droši nostaties vietā, kur vēlama kašoneta apstāšanās. Tas atvieglos metēja funkciju un uzdevuma izpildi. Neaizmirsīsim, ka dažreiz ir vēlams kašonetu nomest vietā, kur tālakā spēles gaitā to ir ērtāk izsist.

Pirms spēles izpētiet laukumu. Katra seguma struktūra ir ar savu raksturu: reljefs, materiāls, atsperīgums, svešķermeņi... Noteikti novērtējiet bumbas piezemēšanās vietu un sagatavojiet to.

Pirmās bumbas izspēle tiek izdarīta uz vietu, kura atrodas 0,4 līdz 0,5 metra attāluma no kašoneta (uz līnijas aplis – kašonets). Philippe Quintais (pasaules mēroga petanka spēles zvaigzne) iesaka speli sākt ar bumbas “uzsēdināšanu” kašonetam. Franči šādu bumbu sauc par bâtard (bastards). Katrā gadījumā pretiniekam ir radītas nopietnas problēmas.

Otrās bumbas izspēle – jāizsit tuvu (ne vairāk kā 30 cm) kašonetam novietotā pretinieka bumba. Pielikšana nepalīdzēs, jo pretinieks izsitīs un viņa pārsvars jau divkāršosies. Ja tomēr pieliekam, tad novietojam bumbu pa kreisi no kašoneta spēlējot pret kreili vai pa labi – pret labroci. Pret ripinātajiem jāveido aizsardzība, novietojot bumbas pirms kašoneta.

Tālāko izspēļu varianti meklējami sadaļā “Konkreti piemēri”. Spēles gaitā noteikti jāizvērtē sekojoši momenti: punktu stavoklis laukuma un uz tablo, pretinieka rīcība esošais bumbu skaits, kuriem no spēlētajiem ir palikušās izspēles tiesības un uz ko viņi ir spējīgi...

Attālumu mērīšanā. Izmantojiet precīzus mērinstrumentus un pieprasiet to darīt arī tiesnešiem. Atcerēsimies, ka mērlentas precizitate ir +/- 1 mm. Pieplusējot mērnieka “acs” precizitati kļūdu atkāpes no patiesā rezultāta var būt ievērojamas. Meriet ne tikai spēles noslēgumā, bet arī tad, kad ir nepiciešams novertēt situāciju laukumā.

Esat vienoti gan uzvedībā, gan lēmumu pieņemšanā, gan sportiskajā ietērpā. Saglabājiet mieru un koncentrējaties spēlei.

Ļoti bieži būs jāizšķirās “izsist” vai “pielikt”. Īpaši pēdējās izspēlējamās bumbas gadījumā kad (un ne tikai tad) ir jāprot zibenīgi izvērtēt dažādus jautājumus: Cik bumbas ir pretiniekam? Kāda ir spēles situācija? Cik efektīvi šodien spēlējam? Ko iegūsim izsitot? Ko iegūsim pieliekot? Kads pēc sitiena būs kašoneta stāvoklis? Pietiekami daudz jautājumu, ja ņemam vērā, ka tas vel nav viss. Tāpēc koncentrēsimies uz galvenajiem: aktuālais rezultāts ?, cik punktus vēlaties gūt?, spēlētaja efektivitate? un riska pakāpe neveiksmes gadījumā?.

Spēles noslēgumā noņemiet no laukuma savas bumbas tikai pēc tam, kad esat vienojušies ar pretinieku par gājiena rezultātu.

Jebkurā gadījumā petanka spēles taktikas pamatuzdevums ir izvietot savas komandas bumbas tuvāk kašonetam un savākt izspēlē maksimālo punktu skaitu. To panāk izsitot pretinieka bumbas vai “pieliekot” savas bumbas. Kādā secībā, kādā veidā to panākt nosaka izvēletā taktiskā shēma.

 

“Speciālistu” darbība.

“Pielicējs” (Pointer). Pointers parasti izmanto sekojošu veidu metienus. Ripināšanu (fr:rouler), kad iemetienā bumbas kustība sākas turpat vai no metiena apļa un turpinās līdz vēlamajam mērķim. “Demiport” (fr.;demi=puse, portce=metiens), kad tiek izdarīts vidēja augstuma metiens (identisks attālumam) un bumba piezemējoties kustās nenozīmīgu nogriezni. Ideāls variants - “plomber”, t.i. bumba paliek piezemēšanās vietā. Ja izdodas veidot aizsargu, tad šādai bumbai ir “zelta” vērtība. Ideālā variantā pretiniekam jācenšās savu bumbu “pielīmēt” aisargam un spēles turpinajumā atliek vien sist par savu bumbu lai dabūtu prom labākajā pozīcijā esošo pretinieka lodi.

“Izsitējs” (Tirer) - parasti izmanto sekojošu veidu metienus. Plakano metienu (fr: rabaille, rabaillette, raclette, rafle). šāda metiena sekas ir grūti prognozējamas. Ne katrs laukuma segums ir labvēlīgs izpildītājam. Devantbumba tiek piezemēta netālu no izsitamās lodes (mazāk par 50 cm). Arī šis metiens nav piemērots jebkuram laukuma segumam. Laba seguma gadījumā metiens nav sliktāks par trāpījumu tieši “dzelžos“, jo trapījuma varbūtība ir pieteikami augsta.Tiešais trapījums (tirer au fer; tirer plein fer; tirer au ventre) bez saskarmes ar laukuma segumu. Tieša trāpījuma gadījumā izmestā bumba paliks trāpījuma vietā (Carreau=Karo), vai optimālā attālumā no izsistās bumbas atrašanās vietas (Carreau sur place). Jāievēro iespējamā situācija, kad tiešā trapījumā bumba var atgriezties virzienā uz metiena apli. Situācijās, kad sitam divas blakus stāvošas bumbas - “brilles” (Lunette), vai vienu aiz otras novietotas bumbas - “šķēres” (Ciseau) nav ieteicams izmantot tiešā trāpījuma metienu. Gadījumā, ja izsitamā bumba ir “ierakusies” laukuma segumā ir jāizpilda spēcīgs izsitošais metiens.

 

Konkrēti piemēri

http://youtube.com/watch?v=Q_j9p_IFsHg

http://youtube.com/watch?v=iw_o5R8tsXg

http://youtube.com/watch?v=_gRHStSRRvA

http://youtube.com/watch?v=G202fx8u_Zs

http://youtube.com/watch?v=AQKhuxBhUkg

http://youtube.com/watch?v=-G_kM6n2BP0 (situācijas analīze arī ar sliktiem risinajumiem)