SACENSĪBU SAGATAVOŠANA, ORGANIZĀCIJA UN NORISE

1. SACENSĪBU RĪKOTĀJA IECERE :

 • Kāda ir sacensību rīkotāja interese, mērķis?

 • Jāmēģina prognozēt potenciālo turnīra spēlētāju domas par iecerēto pasākumu.

 • Kādam spēlētāju skaitam plānojam turnīra formātu?

 • Turnīra izspēles kalendārie termiņi un ilgums dienās.

 • Laukumu un turnīra formulas piemērotība spēlētāju skaitam un turnīra ilgumam.

 • Ēdināšana, sadzīve, higiēna.

 • Kas būtu darāms lai turnīrs liktos pievilcīgs potenciālajiem dalībniekiem?

 • Kā piesaistīsim plānoto spēlētāju skaitu (personīgi uzaicinājumi, dalība turnīros, vēstules ... pašu izaugsme?

 • Tiesāšana, sekretariāts

 • Apbalvošana

 • Programmas finansu plāns.

 • Līdzekļu piesaiste.

 • Informācija, reklāma, ielūgumi.

 

2. SACENSĪBU NOLIKUMS (OBLIGĀTI JĀAPRAKSTA):

 • Mērķi un uzdevumi;

 • Komandu komplektēšanas principi un pieteikumi;

 • Dalības maksa;

 • Sacensību laiks;

 • Tiesāšana (te var formulēt atkāpes no FIPJP noteikumiem);

 • Sacensību norise (formāts);

 • Uzvarētāju (arī visu vietu) noteikšana;

 • Turnīra dokumentācija;

 • Apbalvošana;

 • Sacensību organizators;

Sacensību sekretariāts, tiesneši un žūrija.

 

3. SACENSĪBU NORISE (FORMĀTS):

 • Minēto sistēmu kombinācija;

 

4. TIESĀŠANA:

 • Tiesnesis rīkojas atbilstoši FIPJP noteikumu un „Tiesnešu kodeksā” noteiktajām normām;

 • Visas atkāpes no FIPJP noteikumiem jāpaziņo spēlētājiem pirms sacensību sākuma;

 • Tiesnesim nav tiesības mainīt sacensību Nolikumu;

Sacensību žūrija darbojas atbilstoši FIPJP noteikumiem (skatīt Nolikumu).

 

5.SCENSĪBU DOKUMENTĀCIJA:

 • Pieteikumi;

 • Licences;

 • Sacensību protokoli (skatīt paraugus);

Turnīra tabulas (skatīt 3.nodaļu).

 

6.APBALVOŠANA:

 • Sacensību noslēgumā galvenais tiesnesis paziņo rezultātus un sacensību organizatori atbilstoši Nolikumiem apbalvo sacensību uzvarētājus.