REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANA

Mērīšana

IZMANTOJAMIE INSTRUMENTI

Petanka sacensībās rezultātu novērtēšanai izmanto:

Mērlentes – instruments, kura izmantošanā jāievērtē iespējamā rezultāta nolasīšanas kļūda;

Mērcirkuļus, kas ir pietiekami precīzi instrumenti īsu attālumu novērtēšanā;

Tirette (nodrošina precīzus mērījumus attālumos līdz 1 metram, foto);

Mēriekārtu komplekts (foto);

Mērdisks (foto);

Ar fotoaparāta palīdzību (foto);

Chawk accuarm mēru (foto);

Jebkurus citus mērinstrumentus, kuri nodrošina pietiekamu precizitāti (mērlineāli, bīdmēri, šabloni, lāzerinstrumenti u.c.);

KO DEFINĒ FIPJP NOTEIKUMI?

24. Bumbu pārvietošana mērījumu veikšanai

Lai veiktu mērījumus, ir atļauts uz laiku (iepriekš marķējot to stāvokli) noņemt no spēles laukuma bumbas vai citus šķēršļus, kas atrodas starp kašonetu un bumbām, kur tiks veikti mērījumi.

Pēc mērījumu veikšanas, bumbas un šķēršļi, kuri tika noņemti, ir jāatliek atpakaļ savās vietās. Ja objektus nevar noņemt, tad mērījumus veic ar mērcirkuli.

25. Punktu mērīšana

Punktu mērīšana ir tā spēlētāja vai viņa komandas biedru pienākums, kurš ir ievadījis spēlē pēdējo bumbu. Pretiniekam ir iespēja atkārtot mērījumu.

Neatkarīgi no bumbu novietojuma, jebkurā spēles laikā, var notikt konsultācijas ar tiesnesi un viņa lēmums būs izšķirošs.

Mērīšanai jānotiek ar atbilstošiem instrumentiem, kuriem jābūt katras komandas rīcībā. Ir aizliegts veikt mērījumus ar kāju palīdzību. Spēlētāji, kuri neievēro šo noteikumu, tiek sodīti atbilstoši sadaļas „Disciplīna” 34.punktam.

MĒRĪŠANA AR MĒRLETU UN LĪNEĀLIEM

Nekad dabā nevar neko precīzi izmērīt, jo nav tādu mēraparātu un mērīšanas metožu. Veicot mērījumus, rodas kļūda. Par noteikta fizikālā lieluma noteiktā mērījuma kļūdu parasti pieņem mēraparāta mazākās iedaļas vērtību. Piemēram, ja mēs ar lineālu mēram kādu garumu, tad lineāla mazākās iedaļas vērtība ir 1 mm. Arī no mūsu spējām atkarīga mērījumu precizitāte. Secinājumi:

1. Nosakot rezultātus ar mērlentes vai mērlineāla palīdzību pie mērīto attālumu starpības līdz 2 mm ir jāieskaita neizšķirts rezultāts.

2. Precīzāku rezultātu iegūšanai jāizmanto mēriekārtas ar augstāku izšķirtspēju.